אפרים צבעים - צבעי עץ | לכה ניטרו מבריקה

לכה ניטרו מבריקה

קוד המוצר: 
NZ 300
אחוז ברק: 
100%
אפשרות לדילול: 
מדלל 21 בלבדצור קשר