אפרים צבעים - צבעי עץ | לכה טבעית

לכה טבעית

קוד המוצר: 
SPO709-3
אחוז ברק: 
0
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר