אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור שקוף

לזור שקוף

קוד המוצר: 
2460
אחוז ברק: 
20/40
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר