אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור טיק

לזור טיק

קוד המוצר: 
E 16
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר