אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור חום אדמדם

לזור חום אדמדם

קוד המוצר: 
E 20
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר