אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור אלון

לזור אלון

קוד המוצר: 
E 15
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר