אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור אדמדם

לזור אדמדם

קוד המוצר: 
E 19
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר