אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור אגוז כהה מאוד

לזור אגוז כהה מאוד

קוד המוצר: 
E 18
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר