אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור אגוז כהה

לזור אגוז כהה

קוד המוצר: 
E 17
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר