אפרים צבעים - צבעי עץ | לזור אגוז בינוני

לזור אגוז בינוני

קוד המוצר: 
E 1145
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר