אפרים צבעים - צבעי עץ | גמר שקוף מבריק

גמר שקוף מבריק

קוד המוצר: 
TO 1900
אחוז ברק: 
90%
אפשרות לדילול: 
מדלל איטיצור קשר