אפרים צבעים - צבעי עץ | גמר עליון שקוף נגד שחיקה בסיס מים

גמר עליון שקוף נגד שחיקה בסיס מים

קוד המוצר: 
2005
אחוז ברק: 
20/40/60
אפשרות לדילול: 
מים בלבדצור קשר