אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני שחור

בייץ חיצוני שחור

קוד המוצר: 
606
אפשרות לדילול: 
מים בלבדצור קשר