אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני שחור

בייץ חיצוני שחור

קוד המוצר: 
406
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר