אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני צהוב

בייץ חיצוני צהוב

קוד המוצר: 
605
אפשרות לדילול: 
מים בלבדצור קשר