אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני צהוב

בייץ חיצוני צהוב

קוד המוצר: 
405
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר