אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני סגול

בייץ חיצוני סגול

קוד המוצר: 
608
אפשרות לדילול: 
מים בלבדצור קשר