אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני סגול

בייץ חיצוני סגול

קוד המוצר: 
408
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר