אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני כחול

בייץ חיצוני כחול

קוד המוצר: 
409
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר