אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני ירוק

בייץ חיצוני ירוק

קוד המוצר: 
426
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר