אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני חום

בייץ חיצוני חום

קוד המוצר: 
604
אפשרות לדילול: 
מים בלבדצור קשר