אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני אדום

בייץ חיצוני אדום

קוד המוצר: 
607
אפשרות לדילול: 
מים בלבדצור קשר