אפרים צבעים - צבעי עץ | בייץ חיצוני אדום

בייץ חיצוני אדום

קוד המוצר: 
407
אפשרות לדילול: 
טינר בלבדצור קשר